Soesterberg - 0346 - 351 543

Linn Akurate DSM met Katalyst!

Dat Linn Katalyst-techniek een geweldige upgrade is voor uw Linn apparatuur, is een feit. Per heden is nu ook een Linn Akurate DSM met Katalyst in onze showrooms beschikbaar voor demo. Katalyst-techniek is dè verrassing aan het firmament van digitaal/analoog conversie. Naast dat wij direct overtuigd waren van het sublieme geluid van Katalyst, kunnen wij u en vele anderen hier ook van overtuigen. We leggen hierbij kort uit wat Katalyst kan betekenen voor uw Linn installatie.

Katalyst

In alle hifi-sets die over streamers beschikken, moet de digitale informatie van de muziek worden omgezet naar een analoog signaal. Dat moet omdat de mens in nu eenmaal een analoog wezen is met een analoog gehoor orgaan. Het proces om van digitale informatie -> analoge informatie te maken heet d/a conversie. Het na het d/a-proces verkregen analoge signaal is de basiskwaliteit waarmee een gebruiker ten hoogste kan werken. D/a-conversie is gebaseerd op een standaard mathematische methodiek. Iets dat jaren lang voor lief werd genomen.

Linn heeft nu eens kritisch gekeken naar wat er precies gebeurd wanneer digitale informatie naar de analoge wereld wordt vertaald. De technici bij Linn kwamen erachter dat bij het  klassieke d/a-proces onbedoeld “fouten” toevoegt aan een het analoge signaal. Toevoegingen die er in de bron niet zijn. Niet dat er slecht analoog signaal verkregen werd, maar wel iets dat dus verder af staat van het origineel en dat gat; het gat tussen origineel en weergave wil Linn altijd al minimaliseren. Dat is altijd al de missie geweest van Linn, en dit zal het ook blijven.

We kunnen dus zeggen: hoe beter deze conversie, hoe beter en preciezer (hoe origineler) het geluid klinkt. Hoewel de apparatuur van Linn kortweg al fantastisch is, treden ook bij Linns d/a-rekenproces nog kleine fouten op. Nu hebben de knappe koppen bij Linn uitgevonden welke fouten er exact optreden. Sterker nog Linn kan de fouten die een d/a-converter gaat maken voorspellen! De techiek die deze fouten preventief opspoort en te niet doet, heeft Linn Katalyst genoemd. Een Linn product die beschikt over Katalyst techniek zorgt ervoor dat zelfs deze kleinste afwijkingen worden opgevangen en rechtgetrokken. En wat levert dat dan op in de praktijk? Een zuiver en rustig geluidsbeeld dat klinkt als het origineel. Chapeau Linn!

Linn is de enige

Linn is de enige ter wereld die beschikt over deze techniek, vandaar dat wij willen voorstellen om Linn de credits te verlenen die ze verdient. Hoe? Koop een Linn product met Katalyst techniek. In onze showroom staan verschillende modellen die met Katalyst zijn uitgerust. Welkom!